Monografie zkoumá genezi románové poetiky J. F. Coopera (1789-1851), amerického autora, který se neprávem ocitl v žánrové kategorii dobrodružné literatury pro mládež. Předpokládá se, že počátky Cooperovy tvorby jsou současně skutečným počátkem amerického románu. Cooperovy literární počátky jsou proto zkoumány v kontextu emancipačního programu americké národní literatury, uskutečňování demokratických idejí osobní svobody, nezávislosti, pluralismu, spravedlnosti a tolerance, jež se promítají do struktury literárního díla. Práce kombinuje genologické (žánrové) hledisko s teorií toposu, protože právě napětí mezi žánrovým, topografickým a topologickým ‘umístěním’ zásadním způsobem formovalo vznik amerického románu.

Univerzita Palackého v Olomouci.
1. vydání, 2011, 180 stran, A5, měkká vazba,
ISBN:978-80-244-2980-9