Jaroslav Peprník – Vzpomínky anglisty

Kniha vychází v rámci ediční řady Paměť UP. Vzpomínky profesora Peprníka jsou nejen svědectvím o dění na univerzitě, ale i vyprávěním o peripetiích druhé poloviny dvacátého století. První autorovy vzpomínky sahají do dob krátce před druhou světovou válkou, dále mapují poválečná léta v Československu, těžká padesátá léta, uvolnění kolem pražského jara, normalizaci i období po sametové revoluci. S humorem autorovi vlastním čteme příběh, jak se autorovi i přes nepřízně režimu podařilo stát se anglistou. Mnoho pozornosti je věnováno i vyprávění o cestách do anglofonního prostředí i v dobách, kdy měla Británi ještě blíže k té, kterou známe z Čapkových Anglických listů, a kdy se do Spojených států málokdo mohl vypravit.… Read More

Continue Reading

Jaroslav Kušnír – article in American Literary Scholarship

American Literary Scholarship, 2018, pp. 365-434 (Article) Published by Duke University Press. For additional information about this article [ Access provided at 15 Sep 2020 23:00 GMT from Indiana University Libraries ] PDF: https://read.dukeupress.edu/am-lit-scholarship/article-pdf/2018/1/365/816725/2018365.pdf https://doi.org/10.1215/00659142-8225441 The book contains a summary of European scholarship in American Studies, including Czech and Slovak academic publications published between 2016–18.

Continue Reading

Josef Jařab – Rektorská rozpomínání

Listopad 1989 změnil život celé naší společnosti a prakticky i každému jednotlivci. Mně určitě. Zcela nečekaně jsem se stal rektorem naší univerzity. Politické změny, tedy ‘sametová revoluce’ nabídla novému, demokraticky zvolenému vedení školy veliké možnosti pro její transformaci, a to ve všech směrech. Zcela viditelně univerzita rostla. Současně bylo třeba hlídat, aby kvantita neohrozila kvalitu studia. Objevovaly se stále nové problémy a bylo třeba je vlastně za pochodu řešit. Když jsem v únoru 1997 předával klíče k rektorské pracovně svému nástupci, měl jsem docela dobrý pocit, že se mnohé podařilo. A samozřejmě jsem byl a nadále jsem své alma mater a osudu vděčný za příležitost být u toho, jak Univerzita… Read More

Continue Reading

Josef Jařab – Po cestách z neviditelnosti

I když historie potvrzuje, že Amerika byla od svých novodobých počátků národnostně, rasově a etnicky pluralistická, trvalo dlouho, než si to sama byla ochotna přiznat. Bílý proud americké společnosti byl dlouho považován za Ameriku celou a rozhodující. Nejvýraznější odlišná menšina, černoši, zůstávala společensky a kulturně neviditelná. Knížka esejů sleduje nesnadnou cestu černých Američanů z otroctví, ze světa bezpráví a diskriminace. Taková jsou také častá témata nejranější afroamerické kultury a literatury. Od počátků světského a náboženského folkloru a (auto)biografických vypovědí se černošští autoři s vývojem společnosti a literatury posouvají stále více z marginální pozice do samotného centra a přispívají tak ke zviditelnění vlastních lidí, ale i k pravdivějšímu obrazu celé Ameriky.… Read More

Continue Reading

Josef Jařab – Amerika u nás a v nás

Tato kniha předního českého amerikanisty a literárního historika se tématicky vztahuje k otázkám plurality americké literatury a kultury, zejména k místu americké černošské menšiny v daném kontextu, k nástupu modernismu v americké kultuře a literatuře, zejména v poezii. Tato kniha vychází u příležitosti 20. předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 228 stran ISBN: 978-80-87954-09-6 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Rok vydání: 2018

Continue Reading

Tomáš Kačer – Dvousetletá pustina

Publikace představuje první české přehledové dějiny dramatického žánru ve Spojených státech amerických od jeho úplných začátků v polovině 17. století do roku 1916. Nejvýznamnější směry a díla začleňuje do kontextu uměleckých, divadelních a společensko-politických změn, jež měly na konkrétní dobovou tvorbu přímý vliv. Kniha je strukturována do dvou oddílů. První představuje přehledově výkladovou část členěnou podle dějinných etap vývoje staršího amerického dramatu, druhý oddíl sestává z překladů ukázek reprezentativních děl tohoto období. Čtenář tak má k dispozici nejen přehledové dějiny vývoje poněkud opomíjeného žánru, ale rovněž antologii, která prostřednictvím ukázkových textů tento vývoj dokumentuje. Karolinum Praha brožovaná, 380 str., 1. vydání vydáno: prosinec 2019 ISBN 9788024644134 Odkaz zde.

Continue Reading

Assimilation – A Good or Bad Word? – ed. M. Peprník

What will the newcomers (more than a million every year) accommodate to, if anything? What is the reason for their decision to go to the United States? Do they want to become citizens of the country? Is the American Dream still attractive for people from the rest of the world? Can the American society manage to accept and integrate the masses of newcomers? What language will the country speak in the future? Will ethnicity matter in defining American culture and literature? These are the questions usually asked and answered by sociologists but it must not be forgotten that literature and art feeds in life and experience and has the ambition… Read More

Continue Reading

The Philosophical Baroque On Autopoietic Modernities – Erik S. Roraback

In his pioneering study The Philosophical Baroque: On Autopoietic Modernities, Erik S. Roraback argues that modern culture, contemplated over its four-century history, resembles nothing so much as the pearl famously described, by periodizers of old, as irregular, barroco. Reframing modernity as a multi-century baroque, Roraback steeps texts by Shakespeare, Henry James, Joyce, and Pynchon in systems theory and the ideas of philosophers of language and culture from Leibniz to such dynamic contemporaries as Luhmann, Benjamin, Blanchot, Deleuze and Guattari, Lacan, and Žižek. The resulting brew, high in intellectual caffeine, will interest all who take an interest in cultural modernity—indeed, all who recognize that “modernity” was (and remains) a congeries of… Read More

Continue Reading

The Dialectics of Late Capital and Power: James, Balzac and Critical Theory – Erik S. Roraback

This essay offers up a provocative new theoretical tack on the topic area of the dialectic of capital, the dialectic of cruelty, and the dialectic of power and of their intricate and self-differential inter-relationships and forms of being, under late capitalism, as delineated in selected narratives of two major Occidental novelists, Henry James and his key paper friend, Honoré de Balzac; it does so from a genuinely inter-disciplinary perspective that draws from heterogeneous waves of critical theory broadly conceived, having thus something to say to contemporary culture both of general and of academic interest alike. Key concepts elucidated and fleshed out in the work for the first time in a… Read More

Continue Reading

Vypravěči amerického Jihu – Marcel Arbeit, Jakub Guziur (eds.)

Objevná antologie moderní americké jižanské prózy představuje českému čtenáři dvanáct výrazných autorských osobností jednoho ze základních regionů americké literatury, který stál dosud spíše na okraji zájmu českých nakladatelů a překladatelů; potvrzuje to i fakt, že pouze čtyři ze zařazených autorů – Eudora Weltyová, Flannery O’Connorová, Richard Ford a Lewis Nordan – se u nás již dočkali překladu alespoň jedné knihy. Svazek, pokoušející se postihnout fenomén jižanského písemnictví v období od éry „jižanské renesance“ první poloviny 20. století až po jeho závěr, je doplněn úvodním esejem amerikanisty Marcela Arbeita a medailony jednotlivých autorů.Autoři zahrnutí do antologie: Fred Chappell, Lewis Nordan, Richard Ford, Flannery O’Connorová, Katherine Anne Porterová, Eudora Weltyová, Peter Taylor,… Read More

Continue Reading