Amerika píše svou historii ve verších stejně pilně a úspěšně jako v próze a tyto literární druhy se navzájem nevylučují. Americká literatura reflektuje národní pluralitu v daleko větší míře než právní systém a pravidla společenského chování. Tento sborník využívá metafory duhy, aby představil a prozkoumal celou škálu básnických stylů od tradiční poezie k poezii konceptuální, od konvenčního analytického interpretačního přístupu k novým, často provokativním přístupům k starším i současným básnickým textům.

Univerzita Palackého Olomouc
1. vydání, 2014
ISBN 978-80-244-4360-7