Monografie mapuje oblast amerických gay románů, tj. románů zobrazujících homosexuální zkušenost mužů. Identifikuje hlavní faktory působící na utváření kánonu gay literatury a podává nástin jejích základních vývojových tendencí. Zkoumá využití vybraných literárních prostředků v nejdůležitějších dílech vydaných po roce 1945 a ukazuje způsoby, jimiž gay román opouští ghetto a stává se plnohodnotnou součástí americké literatury.

Plný text knihy je k dispozici zde.

Univerzita Palackého v Olomouci
1. vydání, 2011, 154 stran,
ISBN 978-80-244-2952-6