Jewishness as Humanism in Bernard Malamud’s Fiction – Michaela Náhliková

B. Malamud started to publish his stories in the 1940s, a time which required Jews to take a standpoint, including even those had not grown up in Jewish communities or were not interested in their roots. B.Malamud was one of them. In his stories he tried to picture postwar America and show what it takes to be a Mensch and an outsider in America. The read his books, no deep knowledge of Judaism or Jewish culture is required. But the characters are marked by their cultural history, which Malamud uses symbolically as a drama of all mankind. The aim of this study is to present and analyze how Bernard Malamud… Read More

Continue Reading

The South from Elsewhere – Marcel Arbeit (ed.)

“Elsewhere” in the title of the present volume refers both to its subject and its contributors, seven European scholars from four countries: the Czech Republic, France, Germany, and Spain. They try to benefit from their foreign status, which allows them to see all the historical, social, and cultural battles of the South from a distance and at the same time to read them, explicitly or implicitly, through their own histories and cultures. The are interested in the experience of southern writers outside their home region, as well as the inspirations they found outside the South, be it in Europe, Latin America, or Asia, but which extend their discussion to the… Read More

Continue Reading

Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945 – Roman Trušník

Monografie mapuje oblast amerických gay románů, tj. románů zobrazujících homosexuální zkušenost mužů. Identifikuje hlavní faktory působící na utváření kánonu gay literatury a podává nástin jejích základních vývojových tendencí. Zkoumá využití vybraných literárních prostředků v nejdůležitějších dílech vydaných po roce 1945 a ukazuje způsoby, jimiž gay román opouští ghetto a stává se plnohodnotnou součástí americké literatury. Plný text knihy je k dispozici zde. Univerzita Palackého v Olomouci 1. vydání, 2011, 154 stran, ISBN 978-80-244-2952-6

Continue Reading

The Rainbow of American Poetry – Josef Jařab, Matthew Sweney (eds.)

Amerika píše svou historii ve verších stejně pilně a úspěšně jako v próze a tyto literární druhy se navzájem nevylučují. Americká literatura reflektuje národní pluralitu v daleko větší míře než právní systém a pravidla společenského chování. Tento sborník využívá metafory duhy, aby představil a prozkoumal celou škálu básnických stylů od tradiční poezie k poezii konceptuální, od konvenčního analytického interpretačního přístupu k novým, často provokativním přístupům k starším i současným básnickým textům. Univerzita Palackého Olomouc 1. vydání, 2014 ISBN 978-80-244-4360-7

Continue Reading

America in Foreign Media – Michal Peprník. matthew Sweney (eds.)

Whenever we look at one country through the eyes of another we may learn as much about the former as we do about the latter. The image created may change in time, dependent on the state of affairs in one of the other. America has been for decades, indeed, for close to four centuries, the New World, the Promised Land – initially for individual adventurers, and later for larger numbers who decided to seek better conditions and opportunities for life and more freedom for religious and political activities, but the range of representations has been growing ever wider. The articles in the present volume explore the images and representations of… Read More

Continue Reading

A View from Elsewhere – Marcel Arbeit, Roman Trušník (eds.)

The problems of relocation and dislocation have always been topical, especially for those for whom the clutches of a culture, religion, or political system became too tight and the social atmosphere too stifling. There were periods when people, including writers and other artists, went abroad to gain experience and broaden their scope, and other periods when they had to flee from their homes to save their lives. In both cases their experiences elsewhere help them to adopt new identities, while at the same time forging their old ones. The focus of the contributors to this volume is on new reconfigurations of the mind, manners, and behavior of those who, voluntarily… Read More

Continue Reading

Spirituality and Religion in American Culture

A collection of papers from American Studies Colloquium, September 3–8, 2000 (e.g.: Religion in America, as Seen by a Czech Theologian, The Czech Perception of Religion in the U.S.A., Religion and Politics in the United States, Spiritualism and religion in American Film). 1. vydání, 2002, 167 stran, A5, měkká vazba, ISBN:80-244-0470-2

Continue Reading

American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction – Jaroslav Kušnír

American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction is a sequel to his previous study on American postmodern fiction entitled Poetika americkej postmodernej prozy: Richard Brautigan and Donald Barthelme [Poetics of American Fiction: Richard Brautigan and Donald Barthelme]. Pre ov: Impreso, 2001. It explores various aspects of American postmodernist fiction as manifested in the works by Richard Brautigan, Donald Barthelme and other American postmodernist authors such as Robert Coover, E. L. Doctorow, Kurt Vonnegut and Paul Auster. Analyzing various short stories and novels, the author shows differences between modernist and postmodernist literature in the works of Donald Barthelme; the way postmodern parodies of popular literary genres give a critique of some… Read More

Continue Reading

Rané romány J. F. Coopera: topologie počátků amerického románu – Michal Peprník

Monografie zkoumá genezi románové poetiky J. F. Coopera (1789-1851), amerického autora, který se neprávem ocitl v žánrové kategorii dobrodružné literatury pro mládež. Předpokládá se, že počátky Cooperovy tvorby jsou současně skutečným počátkem amerického románu. Cooperovy literární počátky jsou proto zkoumány v kontextu emancipačního programu americké národní literatury, uskutečňování demokratických idejí osobní svobody, nezávislosti, pluralismu, spravedlnosti a tolerance, jež se promítají do struktury literárního díla. Práce kombinuje genologické (žánrové) hledisko s teorií toposu, protože právě napětí mezi žánrovým, topografickým a topologickým ‘umístěním’ zásadním způsobem formovalo vznik amerického románu. Univerzita Palackého v Olomouci. 1. vydání, 2011, 180 stran, A5, měkká vazba, ISBN:978-80-244-2980-9

Continue Reading

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí – Petr Kopecký

Robinson Jeffers a John Steinbeck kdysi představovali zvučná jména české překladové literatury, z nichž k dnešku doléhají jen ozvuky. Před půl stoletím se tito kalifornští autoři těšili nebývalé přízni české čtenářské i kritické obce. Přesto se v  Československu, potažmo v České republice, nedostalo jejich tvorbě hlubší reflexe. Většina z kritických textů navíc vznikla před rokem 1989, a proto zahrnují i nutnou ideologickou úlitbu cenzorům. Nemohou tedy zcela otevřeně pojednávat o všech aspektech příslušných děl. Tato kniha představuje první ucelenou tematickou studii díla Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka napsanou v českém jazyce. Přináší především hodnocení literárních textů obou autorů z hlediska ekologické literární kritiky (tzv. ekokritiky), literárněkritického směru, který má zejména v anglosaském akademickém světě mnoho příznivců. V českém prostředí se však doposud neetabloval a neexistuje zde ani… Read More

Continue Reading