American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction – Jaroslav Kušnír

American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction is a sequel to his previous study on American postmodern fiction entitled Poetika americkej postmodernej prozy: Richard Brautigan and Donald Barthelme [Poetics of American Fiction: Richard Brautigan and Donald Barthelme]. Pre ov: Impreso, 2001. It explores various aspects of American postmodernist fiction as manifested in the works by Richard Brautigan, Donald Barthelme and other American postmodernist authors such as Robert Coover, E. L. Doctorow, Kurt Vonnegut and Paul Auster. Analyzing various short stories and novels, the author shows differences between modernist and postmodernist literature in the works of Donald Barthelme; the way postmodern parodies of popular literary genres give a critique of some… Read More

Continue Reading

Rané romány J. F. Coopera: topologie počátků amerického románu – Michal Peprník

Monografie zkoumá genezi románové poetiky J. F. Coopera (1789-1851), amerického autora, který se neprávem ocitl v žánrové kategorii dobrodružné literatury pro mládež. Předpokládá se, že počátky Cooperovy tvorby jsou současně skutečným počátkem amerického románu. Cooperovy literární počátky jsou proto zkoumány v kontextu emancipačního programu americké národní literatury, uskutečňování demokratických idejí osobní svobody, nezávislosti, pluralismu, spravedlnosti a tolerance, jež se promítají do struktury literárního díla. Práce kombinuje genologické (žánrové) hledisko s teorií toposu, protože právě napětí mezi žánrovým, topografickým a topologickým ‘umístěním’ zásadním způsobem formovalo vznik amerického románu. Univerzita Palackého v Olomouci. 1. vydání, 2011, 180 stran, A5, měkká vazba, ISBN:978-80-244-2980-9

Continue Reading

Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí – Petr Kopecký

Robinson Jeffers a John Steinbeck kdysi představovali zvučná jména české překladové literatury, z nichž k dnešku doléhají jen ozvuky. Před půl stoletím se tito kalifornští autoři těšili nebývalé přízni české čtenářské i kritické obce. Přesto se v  Československu, potažmo v České republice, nedostalo jejich tvorbě hlubší reflexe. Většina z kritických textů navíc vznikla před rokem 1989, a proto zahrnují i nutnou ideologickou úlitbu cenzorům. Nemohou tedy zcela otevřeně pojednávat o všech aspektech příslušných děl. Tato kniha představuje první ucelenou tematickou studii díla Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka napsanou v českém jazyce. Přináší především hodnocení literárních textů obou autorů z hlediska ekologické literární kritiky (tzv. ekokritiky), literárněkritického směru, který má zejména v anglosaském akademickém světě mnoho příznivců. V českém prostředí se však doposud neetabloval a neexistuje zde ani… Read More

Continue Reading

Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě – Josef Jařab, Michal Peprník (eds.)

Kniha obsahuje jak syntetické kapitoly zkoumající projevy plurality v americké, brazilské, francouzské, ruské, skotské a španělské literatuře, tak i studie o význačných autorských osobnostech literatury, filmu a komiksu jako Allen Ginsberg, Akira Kurosawa, Sam Peckinpah a Will Eisner. Snahy o uznání multikulturní reality vedly v národních literaturách a v umění obecně ke zviditelnění dříve opomíjených nebo marginalizovaných kulturních projevů, ale také ke vzniku nových synkretických forem, které vzešly ze společné existence či vzájemného působení různých kultur. TOC available here. 1. vydání, 2011, 210 stran, A5, měkká vazba, ISBN:978-80-244-2981-6

Continue Reading

(Un)Popular South – Marcel Arbeit (ed.)

The volume contains essays by ten leading European and American scholars based on their papers presented at the biennial Southern Studies Forum conference, held at Palacký University, Olomouc, Czech Republic, in 2007. Exploring the idea that even unpopular features of a region sometimes contribute to its popularity, the essays deal with various southern sins, taboos, and idiosyncrasies, both past and present. The authors cover slavery, the Civil War, miscegenation, the civil rights movement, and southern identities, legends, and prejudices, as recorded in southern literature and in film, for example, Walt Disney’s notorious Song of the South. Authors discussed include Charles Sealsfield, W. Adolphe Roberts, George Washington Cable, Harper Lee, Barry… Read More

Continue Reading

Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives – Marcel Arbeit and Roman Trušník (eds.)

Is “cult” just a fashionable catchword found in blurbs and on movie posters, or a cultural phenomenon that should be taken seriously? Can only a devoted group of fans raise a work of art to a cult status? Is any deliberate attempt to write a cult book/make a cult movie necessarily futile? Do cult works constitute a specific and independent genre? The authors of the essays in this volume, European American Studies scholars and their American colleagues, do their best to answer these questions, offering a plurality of views on North American cult fiction and cult films. The contributors searched for cult works among the classics, as well as in… Read More

Continue Reading

Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000. Díl I a II – Jaroslav Peprník

Podobně jako Anglie očima české literatury, i tento svazek spíše než antalogií je svého druhu českou encyklopedií USA. Napsalo ji téměř tři sta českých spisovatelů – beletristů i publicistů, prozaiků, básníků, a to v rozmezí půdruhého století. Univerzita Palackého Olomouc 1. vydání, 2002, 936 stran, A4, měkká vazba, ISBN:80-244-0579-2

Continue Reading

America in Motion – Marcel Arbeit, Roman Trušník (eds.)

For many observers of the history of the United States of America the country became a synonym for change and motion. Buffaloes roaming across the prairies, cattle being driven, the moving frontier, steamships, locomotives, automobiles, spaceships, the flows of the mighty American rivers, the fast-paced life. Discussing American books, films, art, and culture, we discuss the roads and paths our civilization has been moving along in bygone years, decades and even centuries. Eleven essays by American and European American Studies scholars, examining the shifts America has gone through, give readers a look at where it might go next, casting a new light on the American idea that ‘if we’re not… Read More

Continue Reading

Elizabeth Bishop and Translation – Mariana Machová

The book examines the relationship between translation and original creation in the works of the American poet Elizabeth Bishop, suggesting that translation can be seen as a poetic principle which can be related to the poet’s original works, too. The book offers a detailed discussion of all the translation projects Bishop undertook throughout her life (from Ancient Greek, French, Portuguese and Spanish), both published and unpublished. They are seen in the context of her life and work, and analyzed with particular regard for the features which are relevant in relationship to Bishop’s own works. Bishop’s work as a translator has not been explored thoroughly yet, despite the huge critical interest… Read More

Continue Reading

Místa mezi místy: pomezí americké poezie – Mariana Machová

Kniha Místa mezi místy. Pomezí americké poezie se věnuje tématu setkání s druhým a prostoru hranice a pomezí v moderní americké poezii. Studuje díla básníků, v jejichž díle se objevuje motiv hranice mezi „já“ a „druhým“ jako prostoru pro setkání, dialog a interakci. Navzdory tradiční představě o lyrice jako sebestředném žánru, jemuž dominuje subjekt, je pro dílo těchto autorů příznačný odvrat od vlastního já a otevřenost vůči druhému (zvířeti, krajině, člověku), který je vnímán jako nezávislý a do velké míry neuchopitelný. Kniha se soustředí na tři výrazné básnické osobnosti: přední představitelku modernistického hnutí Marianne Mooreovou (1887–1972), mezi jejíž oblíbené náměty patří pozorování podivných zvířat, o generaci mladší americkou básnířku Elizabeth… Read More

Continue Reading